Гаранционни условия

Гаранционни условия

I. Гаранционен срок

Съгласно Европейската директива 1999/44 СЕ правната гаранция за закупеният от Вас продукт е
2 години. Този гаранционен срок започва да тече от датата на закупуване, удостоверена с фактура
или касова бележка и е валиден при попълнена гаранционна карта с печат и подпис на продавача.


II. Гаранционни условия
Гаранцията, предоставена от производителя, важи само в случай, че клиентът е спазил стриктно
правилата за употреба, отбелязани в гаранционната карта на изделието.
Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно използване на изделието;
използване на сила; поправки, направени от потребителя или от трети лица; неестествени условия
на замърсяване и влага.
Производителят си запаза правото да изпрати свой представител за установяване на дефекта.
Производителят не поема отговорности за препоръки към физическо и здравословно състояние
Рекламацията се извършва при продавачът, от когото сте закупили изделието.


III. Правила за употреба
При транспортиране и пренасяне, изделието не се повдига и хваща за дървените ламели.
Уверете се, че изделието отговаря на размерите и особенностите на леглото преди поставянето.
При експлоатация, изпъкналата страна на ламелите трябва да е отгоре.
Не мокрете изделието и не допускайте проникването на каквото и да е количество течности в него.
Не позволявайте някой да скача или упражнява силен натиск върху изделието, то не е изчислено за такова натоварване.
Подматрачните рамки и легла са пригодени за потребители до 120 кг.
Подматрачните рамки с ширина над 120 см, задължително трябва да имат осигурена подпора под средният делителен профил.
Върху подматрачните легла с електрически мотор се ляга/сяда само след като подвижните части са в долно, най-ниско положение.