Общи условия за ползване

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.viktorioltd.com

 

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не приенате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

I.ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните страници и услуги, намиращи се на домейн www.viktorioltd.com, (наричани за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“) и важат за клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“), които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II.ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 Викторио ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Гео Милев 49 бл.19 вх В, представлявано от Деница Иванова (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“, „Ние“), администрира и управлява сайта www.viktorioltd@abv.bg - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.

Чл. 4 Можете да се свържете с Викторио ЕООД по следния начин:

(1) чрез телефон: 029366951

(2) чрез имейл: orders@viktorioltd.com

(3) на адрес: гр.София, ул.Чепинско шосе, бивш бригадирски лагер

III.ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) „Клиент“/ “Потребител“ – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

(2) „Търговец „/ „Продавач“ е Викторио ЕООД.

Чл. 6 „Акаунт“ / „Профил“ – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.

Чл. 7 „Сайт“ – означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.viktorioltd.com 

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 8 Общите условия на Викторио ЕООД са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта.

(1) Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Викторио ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.

Чл. 9 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Извършване на поръчка

Чл. 10 (1) Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга през Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. 

(2) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.

(3) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутон "Добави в количката".

(4) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка. Ще имате възможност да изберете да предоставите и данни - имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, както и данни за фактура – ако изисквате такава или да направите бърза поръчка и да оставите телефонния си номер, след което ние ще се свържем с Вас за уточнение как и къде ще получите поръчката си.

(5) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт от категорията, от която има интерес. В сайта всички предлагани продукти са нови, неизползвани и с необходимото качество.

Потвърждаване на поръчката

Чл. 11 (1) Сайтът ще изпрати автоматично уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, а единствено потвърждение за получена поръчка.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В този случай куриерът действа от името на Викторио ЕООД. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.

(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

Чл. 12 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на получаване на обаждане от Продавача или изпращане на съобщение по електронната му поща, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

(2) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Чл. 13 Сайтът може да публикува промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

Чл. 14 Всички цени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 15 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Чл. 16 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Викторио ЕООД да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Чл. 17 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.

Чл. 18 Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Срок на право на отказ и право на замяна

Чл. 19 (1) В 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок от получаване на стоката - при поръчка на стока, Клиентът има право да уведоми Продавача, че се отказва от поръчката на стоката от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Продавача, освен разходите за връщане на стоката (при поръчка на стока), когато връщането на стоката по желание на клиента е с куриерска фирма. В случаите, при които Клиентът пожелае прибиране на стоката с транспорт на Продавача и стоката представлява подматрачна рамка или метално легло, минималната стойност на транспортните разходи е 40 лв., а при избор на друг начин на доставка – съгласно ценоразписа на избраното куриерско дружество.

(2) Клиентът дължи на Продавача обезщетение, в случаите при които при упражнено право на отказ е върнал стока, поръчана от Сайта, която е увредена и увреждането не се дължи на нормалното изпробване на стоката.

(3) В случаите на отказ или замяна консултант от името на Продавача се свързва с Клиента за потвърджение на отказа и замяната, като от Клиента се изисква да опакова добре продукта за транспортиране, за да се предпази от евентуално увреждане при транспорта. Не добре опакован продукт, увреден при транспорта, няма да бъде получен от Продавача и ще бъде върнат обратно на Клиента. Адресът за връщане на продукта е този на склада на фирма Викторио ЕООД.

Връщане на стоката

Чл. 20 (1) При отказ от поръчка на стока от Сайта, както и при искане за замяна, Клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта, заедно с издадената от Викторио ЕООД фактура и или касова бележка, издадена от Продавача или куриера, доставил стоката, както и гаранционната карта и всички аксесоари към продукта, на адрес: София, ул Чепинско шосе, бивш бригадирски лагер 4 

Основателност на отказа/искането за замяна

Чл. 21 Правото на отказ, съответно правото на замяна, ще бъде уважено от Викторио ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ/замяна и връщане, фактическото връщане на продукта и или принадлежностите и аксесоарите към него в цялост, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането, Купувачът осигури връщането на продукта в неговата оригинална опаковка, ведно с гаранционната карта към същия, по продукта няма следи от употреба, продуктът или опаковката не са с нарушен вид повече от обичайното, зацапани и прочее и не са с отстранени етикети. Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари.

Възстановяване на заплатена сума

Чл. 22 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от Клиента цена за стоката.

(3) Продавачът има право да удържи от стойността преди връщането съответна сума за намалената стойност на Продукта, ако след връщането се установи похабяване/увреждане на същия, които не се дължат на обикновеното му изпробване. Същото се отнася и ако търговската опаковка е увредена по начин, надхвърлящ нормалното при пробването на продукта и отварянето на опаковката. Продавачът има право да удържи и сума за транспортните разходи, като стойността на същите се определя за всеки случай индивидуално според обема на стоката и местоназначението. За стоки, представляващи подматрачна рамка или други обемисти продукти, взети с транспорт на Продавача, минималната такса за транспорт е 40.00 лв.

(4) Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиента право на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало и Клиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне преди изтичането на право на отказ.

(5) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

(6) Плащанията следва да бъдат направени по банкова сметка, предоставена от Клиента.

(7) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която купувачът е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен той предлага на купувача друг продукт, като при съгласие на купувача замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие продавачът следва да възстанови на купувача заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

Чл. 23 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;
 • при доставка на стока, която е преработена от Клиента;
 • при стока, която е увредена от клиента по какъвто и да е начин поради неправилна експлоатация, транспорт или съхранение.
 • при поръчкови продукти (подматрачни рамки, легла, спални, основи с нестандартни размери) клиента следва да заплати 50% от сумата (капаро) по банков път, за да се стартира изработката
 • За стандартни размери се считат: 72/190,72/200,80/190,80/200 82/190, 90/190, 90/200, 114/190, 114/200, 120/190, 120/200, 140/190, 140/200, 144/190, 144/200,160/190, 160/200, 164/190,164/200,180/190,180/200,200/190,200/200. Всеки размер, различен от посочения, не подлежи на връщане.

 

Чл. 24 В случаите, при които приемането и изпълнението на поръчка започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ и след получен от Клиента превод (капаро) на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката.Клиентът, ако упражни отказ от поръчката, автоматично губи авансово заплатената сума в пълен размер.

 • Викторио ЕООД публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Πopaди cпeцифиĸaтa нa пpoизвoдcтвeния пpoцec, e възмoжнo дa имa oтĸлoнeния oт 0 дo 8 мм пo дължинa или шиpинa нa пpoдyĸтa. Възможна е разлика в цветовете, посочени в сайта и реалните, в зависимост от използваното от клиента устройство, и поради факта, че при снимка, реалният цвят се променя. Всичкки снимки на продукти в сайта са с илюстративен характер. Всички горепосочени отклонения не подлежат на връщане и замяна!

Ако поради техническа грешка, продукт е обявен за продажба с грешна цена или характеристики, онлайн магазина се задължава да уведоми клиента своевременно. Като има предвид правилната информация, клиентът има право да откаже или потвърди поръчката.

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 25. Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, съдържанието на Общите условия, са собственост на Викторио ЕООД.

Чл.26 Викторио ЕООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.

 Забранява се копирането на текстове от Сайта, поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Викторио ЕООД

 1. ПЛАЩАНЕ

Чл. 27 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани:

 • в брой с наложен платеж, като в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка;
 • по банков път - в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по банковата сметка на Продавача, посочена в генерираната фактура или на Сайта, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Продавача;

Чл. 28 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.

X.ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка и цена на доставка

Чл. 29 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента или до офис на куриерска фирма, в зависимост от избора на Клиента.

(2) Доставката на всички продукти в сайта www.viktorioltd.com е безплатна над определена стойност, опомената на страницата.

 

Срок на доставка

Чл. 30 (1) Срок за доставка на стандартни поръчки е 7 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена. Възможно е забавяне в срока за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на Викторио ЕООД

(2) Викторио ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Викторио ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

(3) Викторио ЕООД има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, а плащането не е заверено по сметката на Продавача.

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 31 (1) При извършване на доставка на Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледа.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми Викторио ЕООД за констатираното.

(3) Когато доставените стоки не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа да поискате от Викторио ЕООД доставената стока да бъде заменена.

(4) При постъпило уведомяване по предходните алинеи Викторио ЕООД ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което ще бъдете уведомени своевременно.

 

Приемане на пратката

Чл. 32 (1) При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката Викторио ЕООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XII от настоящите Общи условия.

 

Неоснователен отказ от поръчката

Чл. 33 Викторио ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

XI.ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламация

Чл. 34 (1) Клиентът има право да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката с поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия на Стоката с договора за продажба.Една стока съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристики.

(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията и предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията

(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи  касова бележка или фактура;

Срок за предявяване на рекламация. Законова гаранция

Чл. 35 Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви в следните срокове:

(1) до 24 месеца от доставката на стоката

(2) до 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;

(3) до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното;

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

Чл.36 В срок до 20 дни от предявяване на рекламацията Продавачът се произнася дали същата е основателна или не.

Чл. 37 При основателни рекламации стоката се привежда в съответсвие безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието: ремонт на стоката или замяна на стоката с нова от същия вид;

Чл. 38 (1) Ако някое от действията се окаже невъзможно продавачът връща заплатената от Клиента стойност за стоката и за нейната доставка.

(2) Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Неоснователна рекламация

Чл. 39. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

(1) за изработката на Продукта са използвани материали на Клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

(2) Купувачът не е предоставил документите по чл. 34, ал. 3 и или продукта/и, аксесоари, компоненти към поръчката;

(3) е ивършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице.

(4) са налице повреди, причинени от Клиента и или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

(5) е нарушена физическата цялост на продукта

(6) при упражнена рекламация и върнат от Клиента за удовлетворяване на рекламацията Продавачът продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане от Клиента на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее).

Чл. 40 При неоснователна рекламация Продавачът информира писмено Клиента за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответсвие с договора.

XII.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 41 (1) Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство Викторио ЕООД е Администратор на личните данни.

(2) Викторио ЕООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данни обработва Викторио ЕООД или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 42 Спорове, възникнали между Викторио ЕООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

XIV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 43 Продавачът и Клиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

(1) За Продавача Викторио ЕООД ЕИК 121105849, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Чеписнко шосе, бивш бригадирски лагер 4, представлявано от Деница Иванова: - чрез телефон: 02 936 69 51; - чрез имейл: orders@viktorioltd.com;

(2) За Купувача: - чрез телефона, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията; - чрез имейл, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията; - чрез писмо до адреса, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията като адрес за доставка;

Чл. 44 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.